_ پدرمان میگوید "خاتمی مرد خوبی نبود ولی مردم از آن بدتر بودند.از سوپرمن انتظار باران داشتند."ما نمیفهمیم یعنی چه.پدر هم توضیح نمیدهد.در گیجی میگوییم:چه خوب! از پدر میخواهیم راجع به دموکراسی برایمان بگویداو هم میگوید:"ببین پدرجان دموکراسی یعنی مردم سالاری!همین!"کلی مجهولات در ذهنمان روشن میشود.اولآ که تا حالا کسی برایمان این کلمه را نخوانده بود و تا آن زمان مردم سالاری (به ضم میم و فتح دال)میخواندیمش و قادر به دریافت هیچ مفهومی از آن نبودیم.اما حالا میفهمیم دموکراسی یعنی چه.خوب یعنی مردم سالاری. مردم سالاری هم یعنی مردم بستنی سالار هستند!وای چه مردم خوشمزه ای!دیدی بعضی از این بستنی ها زیر بقیه له میشوند؟ما که میگوییم هر چه له تر خوشمزه تر.عجب چیزی است این دموکراسی!

_ یکسری مهمان زنگ زده اند گفته اند میخواهیم بیاییم.مادر محترم وسایل پذیرایی را آماده میکند و سر میز میگذارد.از قضا حواسش نمیباشد که مانشسته ایم و شکلاتهایی را که از دست ما درهزار سوراخ قایمانده؛ می آورد و میگذارد.ما هم معتاد شکلات؛شکلاتها را یک به یک میقورتیم.پدر محترم میگوید:ببین باباجان اگر قصد خودکشی داری؛این راهش نیست! در همین اثنا برادر محترم سر میرسد و چنگ میزند داخل ظرف شکلاتها و ۲۰ تا با هم برمیدارد.احتمالآ یکی برای خودش؛یکی برای جی افش؛یکی برای خواهر جی افش؛یکی برای دوست جی افش؛یکی برای مادر جی افش. . .مادر محترم میگوید:شما ها اگر ۶۰ سالتان هم بشود  باید هنوز شکلاها را ازدستتان قایم کرد!

_ کانالهای تلیفیزیون را عوض میکنیم(یکجور تفریح والبته وقت کشی است!)ناگهان مادرمحترم جیغش میرود هوا که"بذار دارد گلی خوشگلی گلی دلبری میذارد" بعد از اظهارنظرجالب پدر بعد از تماشای فیلم مهمان که گفتند این بهترین فیلمی بود که در چند وقته ی اخر دیدم ؛حالا نوبت مادر است که چشمهایمان را از حدقه دربیاورد.اینها همین نسل فیلم "گوزن ها" هستند؟؟! فکر کنیم اگر یکبار دیگر انقلاب شود؛ ملت به احترام فیلم "رز زرد" از جا بلند میشوند و به شیوه ی یانگوم جان ادای احترام میکنند!