آقای رزیدنت پیله کرده به رفیقمون که بیا زانتیاتو به من بفروش.حالا اگه اون بیمارای مفلوک ندونن ما که میدونیم دریافتی شازده از دویست تا هزاری ناقابل فراتر نمیره.حالا اونم که ندونیم ازکفش و روپوش حاج آقا معلومه خرج سیگارش هم درنمیاد.درهمین لحظه اون یکی رفیقمون دراومده که:اگه میفروخت من خریده بودم ازش!(این دوست عزیز دوسالی میشه که قراره دو ماه دیگه دویس شیششو بفروشه،پرشیا بخره.)

این دیگه چه مَرَضیه افتاده تو این ملت؟