امروز_برنامه عموپورنگ:

عموپورنگ:خوب دختر گلم شما به من بگو ببینم دوست داشتی جای کدوم شخصیت کارتونی بودی؟

بچه:مممممم.....تام!

عموپرنگ:چرا؟!

بچه:مممممممممممم.....چون باهوشه!

عموپورنگ(اسمایلی نو کامنت):آهاا.آفرین!آفرین.آره باهوشه....

 

پ.ن:واقعن؟جون من؟تام باهوشتره؟!اوه مای شِت!من کی ام؟اینجا کجاست؟