بالا ایستاده ام من.بالاتر از همه.اما کج است این دنیا.شیبش به سمت بقیه.