گاهی یه لحظه هایی پیش میاد واست که دوست داری اون لحظه رو فریز کنی،نگه داری پیش خودت.یا نمیدونم بایستونی دنیا رو که اون لحظه هه نره.گولش میزنی به بهانه های مختلف؛عکس میگیری ازش،صداشو ضبط میکنی،می نویسیش یه گوشه ای،تو موبایلت سیوش می کنی.خلاصه هرکاری که بتونه اون لحظه را معطل کنه که دیرتر بره.میره اما.