سال تحصیلی که باتذکرات مکرر استاد اخلاق،یک فقره راه نیافتن به کلاس به جهت دیرکرد،چند اصله دور زدن رفقای همکلاسی و... شروع بشه،انشاالله که ختم به خیر میشه.آدمه دیگه؛به امید زندس.

پ.ن:اصولن اون کارا ازمن بعید بوده.کلن از دوره ی آمادگی تاحالا ازاین کارا نکرده بودم.بعلاوه ی عدم استفاده از غیبت ها که انشاالله اگه عمری باقی باشه این ترم میخوام ته هرچی غیبت مجاز و غیرمجازه دربیارم.برو بریم!