یه جای ترک دوم آلوم راستین(آهنگ حسادت) میگه که:

با تو میشد یه جور دیگه سر کرد/میشد هوای دردو در به در کرد

هر فکر ساده فکر کودکانه/پیش تو کشف شعر عاشقانه

دلشوره های صدای پای تو/حتی حسادت به گربه های تو

منظورش کدوم گربه های منه؟