یک روزهایی هست که نه خاکستری اند و نه سیاه یا سفید که وصله ی لوسی بهشان بخورد.از آن مربع های سوم دبستان با دوقطر ضربدری که یکی از مثلث های حاصله هاشور زده شده محض محاسبه ی مساحتش. آن مثلثه ،خودش نه.هاشورهایش.و شما را بیم میدهم که این هاشور هیچ ربطی به خاکستری ندارد.خاکستری یک چیز است هاشور یک چیز دیگر.یکی ندانید که حق الله تضییع کرده اید.

هاشور درواقع هم سیاه دارد هم سفید و هیچ کدامش هم برتری ندارد.یعنی ممکن است داشته باشد یا نه.اما کسی نخواهد توانست به دیگری بقبولاند که هی فلانی ببین سیاهش بیشتر است یا بلعکس.یه سری آدم لوس معتدل مآب هم هستند که میگویند سیاه و سفید برابرند.کروموزوم هاشان نصفه باد.دقت در این نکته که همین سیاه و سفید که بذَاته کلیشه ای اند و تهوع بخش در هاشور؛آنسوی سکه ی وجودی شان را مینمایند٬خوب است.همان سوی.

آن اول که گفتم " یکروزهایی هست"برای خودم گفتم.هستند کسانی که همیشه هاشوری‌ست اوقاتشان. نوش جانشان.من یکی هرکاره ای باشم بخیل نیستم.ولی اقلنی بیایند پنجه ای، دمی،سُمی،بالی چیزی بر ما بکشند بلاکم هاشورخوردیم.

نمیخواهد اصلنی.همین الان جامعه شناسی خودمانیمی خواندیم نوشته بود خساست در ذاتتان است.به ذاتتان فشار نیاورید.پس فردا هاشورهایتان رنگ باخت یا ذاتتان پاره پوره شد بندازید گردن ما.ما خودمان یه مادر و پدر داریم به اندازه ی صدتا زلیخا جیگر پاره دارند از دستمان؛که اگر تاخود ِخروسخون قیامت هم بدوزیم هنوز مانده یه کوه.

هاشور یک لایف استایل است فلواقع.تو تصمیم میگیری هاشوری باشی.(این"ی"تهِ هاشوری یای نسبت نیست کلنی اما اینطور برداشت میشود.مصداق خاهر که خواهر می نویسیم و خاهر می خوانیم این هم یای نسبت دارد اما مقصود نسبت دادن چیزی به کسی نیست.میفهمید که؟یعنی تو هاشوری هستی ولی هیچ تضمینی نیست هاشوری بمانی یا بعبارت دیگر هاشور ارث پدریت نیست.نفهمیدید هم به درک من الله)

هاشور نه تنها لایف استایل است که رشته ی دانشگاهی هم دارد.درواقع همه ی رشته های دانشگاهی یک بک گراند هاشوری دارند که از ترم اول الی فارغ التحصیلی،چنانچه مورد توجه قرار نگیرد، تدریجآ از شدت هشریسمش کم می شود.مثلن من از همان ترم اول کشفش کردم.نتیجتن همانطور دست نخورده باقی ماند و کمرنگ نشد.

زندگی هاشوری وسیعتر ازاینهاست که در یک مقال بگنجد،سو :توبی کان تین یود......

posted dar haale naakhoshi