عزیزان همجنسی که در پیج ٣۶٠ شون فقط آقایون رو اد می کنند،بدانند و آگاه باشند که مصداق کامل راننده تاکسی های جغله ای هستند که فقط جلوی خانوما اونم از نوع شَه شَه ای ترمز می زنند.حالا خود دانید!