بدینوسیله نهایت همدردی خود را با همکار شامپوفروش، خانم مهزاد که از قِبل عمل چشم دچار کوری موضعی-مقطعی شده اند ابراز میداریم و ازهمین تریبون اعلام میکنیم که هرچه سرت بیاد حقته! هی گفتم چندسال صب کن،من برم تخصصمو بگیرم، میام عملت می کنم،هی انگاردوماهه بدنیا اومدی.بهرحال رفیق چندین و چندسالمی 5% تخفیف بهت میدادم.(گفته بودم مامان بزرگ مادریم اصفهانیه؟) هی رفتی پولتو ریختی تو حلقوم ... نه چیز.تو جیب این دکتره.حالا اونم همکاره باید نون بخوره اما من بهتر بودم.

پ.ن:قابل توجه سایر دوستان!این نفر آخری بود که قبل از دکتر شدن من رفت عمل کرد.الباقی باید مرضاشونو بذارن واسه من تا دستم روون شه.(آی نفس کش!)

بهرحال کار نیکو کردن از پرکردن است ایضن پزشکی از نیکو کشتن است.مقصود ازنیکو کشتن هم همان دوست کشتن است.