ممالک استکباری سندرم مارفانیاشونم هشتا هشتا مدال میگیرند.

دول اسلامی سالمتر از سالماشون هیچ شکر شیرینی میل نمی کنند.

در اینها آیاتی است برای خردمندان.هَل کورید؟

پ.ن:یه فرضیه هست که ورزشکاران ما به استقبال ماه مبارک رمضان رفته اند که چیزی میل نمی کنند.پیشنهاد می کنم همه با هم ایمیل بزنیم به مسئولین برگزاری مسابقات و اونها رو از این حرکت خداجویانه ی ورزشکارانمون باخبر کنیم.شاید یه کاپ اخلاقی چیزی عایدمون شد.