بیار این زخمه ات را بکش بر رگهای من.رگ های مچم.اضافی اند.نمی خواهمشان.گمان نکنم نوای خوشی داشته باشد اما خوب است محض مشق کردن.شروعش با ساز ارزان قیمت است،نمیدانی مگر؟