از این پدر مادرا که وقتی بچه دار میشن فکر می کنن خدا خودش یه بچه سوا کرده داده یه پلیکان بیاره بندازه تو دودکش خونه ی اینا.از اونا که اسم بچه شونو میذارن امیرشهیار.حالا قیافشون دیدن داره.

پ.ن:دست بردارید سرجدتون.خود خانواده ی سلطنتی هم از این اسما رو بچه هاشون نمیذاشتن.