«جواب من درست نبود اما سوال شما هم نادرست بود.هرکس قدم اول را برداشت؛حتمآ لازم نیست قدم دوم را هم بردارد.ممکن است قدم اول اصلآ اشتباه باشد.پس همین الآن عقب گرد میکنم؛برای اینکه وضع تازه ای پیش آمده است»

                                                           از کتاب:آنکه گفت آری؛آنکه گفت نه ـ برتولد برشت

من همیشه فکر میکردم زندگی یک جاده ی یکطرفه است.همه دارند با سرعت زیاد جلو میروند نتیجتا اگر من بایستم یا دور بزنم مستحق جریمه و عقب افتادن هستم؛غافل از اینکه زندگی مناظر اطراف جاده است نه خود جاده.گاهی باید بایستی؛تماشا کنی؛یادبگیری و تجربه بیندوزی!

پ.ن:این آخرین پستی است که می نویسم.تصمیم گرفتم که بروم و وقتی امتحاناتم تمام شد برگردم.سخت است و چه راست گفته است کیوان که این موقع ها آدم بیشتر کرم نوشتنش میگیرد.(از دیروز تا حالا که این تصمیمو گرفتم کلی سوژه به ذهنم رسیده اما باید بروم)حواستان به این کپر ما باشد تا ما برگردیم.فعلآ!