رسیده موعد پایان این ترم                                       بیفتاده به شلوارهایمان کرم

 عجب در طول ترم ول گشته ایم ما                           که حالا خل که نه! چل گشته ایم ما

  خدایا گرچه end سوتی ام من                                 ولی پیش تو عین قوطی ام من!!!

  تو بر سر هر رازی علیمی                                          همین حالا بگو . . . مشروطی ام من؟؟ 

توضیحات:

مصرع 2 بیت 1؛معادل امروزی کک به تنبان افتادن است

مقصود از قوطی در مصرع ۶ام؛قوطی خالی مائ الشعیر لیمویی میباشد!

چون بچه ی راستگویی ام میگم که این شعر را از یک جایی دزدیده ام با همه ی مخلفاتش!

پ.ن:دیگر داریم کم کم جمع و جور مینماییم که برویم به درس و زندگی مان برسیم.آخرین پست هایمان است.هاهاهاهامثلآ گریه!