فکر کن! همین روزا یه احضاریه دادگاه میاد دم  ِخونه. باید بری دادگاه توضیح بدی راجع به رفتارت.همین رفتار زشتت که توی وبلاگت لینک دادی به یه وبلاگ دیگه که اون طرف عشقش کشیده از خودش،عقایدش،بدنش،sکs ِش و ... چیز بنویسه.خوب غلط کرده عشقش کشیده!

حالا فکر کن اون قاضیه چی میخواد بگه بهمون.مثلن یه وری نگاهمون می کنه ومیگه:"قباحت داره والا!" یا چی؟ جرممون چیه؟ورود با اجازه به حریم خصوصیه دیگران؟مثلن قاضیه میگه:" حالا اون نوشت،شما چرا خوندین؟" هوم؟ یا مثلن جرممونو نمی گن یه راست میفرستنمون پای طناب دار؟یکی منو روشن کنه.