از تونل که گذشتند هیچ‌کس یادش نمی‌آمد قبل از تونل چندساله بوده. ندا آمد که سر بالا کنید! آسمان را دیدید؟ اگر آبی است بدانید مرده‌اید.اگر سبز بود بدانید تازه متولد شده‌اید.اگر سیاه بود اواسط عمرتان است...