سوال:وقتی آدم سه تا امتحان پشت سر هم داره،درسش هم نیمیاد،یه جاییش هم در فراخی از دشت لوت سبقت گرفته،خوابش هم نمیاد،کتاب نخونده هم نداره،دوتا هم فیلم تو اون روز دیده دیگه چشاش ذوق ذوق میزنه،ساعت هم چهار صبحه،راه چاره چیه؟

جواب:راه چاره اینه که بره دو قاچ هندونه (عین اون بالایی ها) بیاره و از جزوات مربوطه(در این مورد مربوط به مدیکال ترمینولوژی) بعنوان زیردستی استفاده کنه.

پ.ن:آی فاز داد!