خواب دیدم من و ریدر دعوامون شده،رفتیم پیش گوگل.بعد من کلی شکایت ریدر رو کردم که این خیلی خره ،همه‌اش منو میپیچونه،این چه وضعشه آخه؟ملت ریدر دارن ما هم ریدر داریم.گوگل من از تو انتظار نداشتم بعد از عمری رفاقت،جنس بنجل به ما بندازی ...بعد ریدر عین این بچه لوسا زد زیر گریه و شاکی بازی درآورد و ....نهایتن قرار شد گوگل باهاش صحبت کنه سرعقل بیارتش.خوب بهرحال همون قول مساعدش هم امیدوارکننده بود.یعنی تو خواب کلی امیدوار شدم اما خوب دیری نپایید که بیدار شدم و دیدم همه‌چی خواب بوده و این ریدر هنوز خره.