:خوشحالی لاجوردی پوشان!... که در این بازی سفید پوشیده اند!

 

پ.ن:فکر کنم اگه لوکا تونی و دل پیرو تغییر ملیت بدن و برن تو تیم هلند،من هم رفع کانفیلیکت ‌شم.