نیگا نیگا تروخدا این مرتیکه چطوری رفته رو نِرو من! همین مردک دن کورلئونه.خوبه که یه بار بیشتر هم ندیدم این پدرکوفتی‌شو.اما بی‌صاحاب، عینهو گیره‌ی لباس چسبیده به مغزم.چی میگن این خارجکولیا؛ استیک این مایندم شده نکبت.یه چیزی گفته بود تو مایه های "همیشه یه دررویی هست٬همیشه!".خاک برسر اون همیشه‌ش تو ذهنم نوربالا میزنه.اونموقع عکس اینو فکر می کردم.اما دقیقن بعد از اون جمله هه ،در میلیونیوم ثانیه، بطرز یهوآنانه ای به عکسش معتقد شدم و حالا یعنی اخیرن فهمیدم که واسه ی ننوشتنی های وبلاگی هم دررویی هست.یک دررو با ضریب شکست پایین.تو مایه های ضریب شکست iud در جلوگیری از بارداری!

پ.ن:اسولن در حالت خرکیفی فحشم میگیره بدفرم.اگه یکی چشممو بگیره که هیچی دیگه :مرتیکه‌ ی فلان!چه خارمادرخوب وباشخصیتی داره لامصب!و . . . 

پ.ن آموزشی:چنانچه از این رویه ی محموقانه خوشتان آمده،این نکته را هم بخاطر داشته باشید که آن فحش های نفیستان را در دل تقدیم طرف کنید.بعضیها ظرفیت شنیدن اون حرفا رو راجع به خار مادرشون ندارن و این واقعیت رو به یاد داشته باشید که ما باظرفیت ها در اقلیت هستیم! دونقطه روانشناسونکی