کوچکتر از اونم که بخوام راجع به خرمشهر عزیز و مردمانش چیزی بنویسم.کوچکتر از اون که بخوام از اون مردای جوونی که آزادش کردن حرف بزنم.از اون مردایی که این روزا کم مثلشون پیدا میشه.اما یه سوال اون ته ذهنم داد میزنه:

اگه خرمشهر آزاد نشده بود؛چی میشد؟مثلآ چه فرقی با الان داشت؟(هم برای ما هم برای خرمشهری ها)یا مثلآ ما در روزی که خرمشهرو از دست داده بودیم؛ چه میکردیم؟

هر چی فکر میکنم هیچی به ذهنم نمیاد.هیچی هیچی هم که نه.یه فکرای بدی به ذهنم میاد.مثلآ اینکه تا حالا صد بار فراموشش کرده بودیم.

پ.ن:یادم میاد یکی از معلمای راهنمایی مون یه بار گفت تاکتیکی که سربازای ایرانی برای آزاد کردن خرمشهر بکار بردن؛آنقدر روش هوشمندانه ای بوده که دردانشکده های نظامی آمریکا به عنوان تاکتیک شکست محاصره تدریس میشه!