اول اینو ببینید:

کاش این دانشمندان و مخترعان عرصه ی کنترل از راه دور یه کم دست بجنبونن، یه کنترل بسازن که علاوه بر باز و بسته کردن در ٍ گاراژ و کم و زیاد کردن نور اتاق،دست ٍ بزن هم داشته باشه.اینجوری وقتی یکی از راه ٍ دور زر زر ٍ مفت می کنه با این کنترله میشه حالشو حسابی جا آورد.من حاضرم رو همچین پروژه ای سرمایه گذاری کنم!