_...مسلمآ وجود رهبران ضروری است و طبعآ ظهور می کنند و جایگاهشان را می یابند؛اما اشتباه این است که رهبر را موجودیتی مسلم فرض کنیم، و حتی در مواقع لزوم باز هم دست روی دست بگذاریم،راحت سر جایمان بنشینیم و انتظار بکشیم که سر وکله اش پیدا شود و متحدمان کند و شعار برایمان بسازد و ما را به حرکت دربیاورد.اشتباه این است که همه چیز عین روز روشن و مثل واقعیت های روزمره جلوی رویمان باشد و با این وجود مطابق معمول همچنان منتظر بمانیم که یک نفر دیگر اولین فریاد را سر بدهد...

 

                                             «فانتوماس علیه خون آشام های چندملیتی_خولیو کورتاثار»

 

پ.ن:ارزش بعضی کتابها فقط به حس همذات پنداری است که حین مطالعه ی آنها لمس میشود. همین!

پ.ن:چنانچه به دید و بازدید نوروزی میروید؛علاوه بر دندانها،حلقٍین،مریات,معدیات،روده جات وسایر احشا گوارشی(و یدکی هایشان) شعور و درک متقابل هم با خودتان ببرید!