چند روزیه یه بوی عجیبی توی اتاقم پیچیده.دقیقآ نمیدونم چیه.زیاد هم بد نیست.یه خورده بوی جوراب میاد(حالایه خورده هم که نه.یه کم بیشتر از یه خورده) و یه کم هم بوی قهوه.حالا یا داشتم قهوه میخوردم٬ریخته رو جورابم یا حواسم نبوده جورابم رفته تو لیوان قهوه ام یا شاید هم اصلآ قهوه و جوراب من هیچ ارتباطی با هم ندارشته ان.طفلکیا رو دارم بیخودی بدنام میکنم.شاید بوی جورابم پیچیده تو هوای اتاقم.بعد قهوه ی تازه آوردم تو اتاقم که بخورم.بوی اون هم پیچیده تو اتاقم.اینا بوهاشون تو هوا با هم قاطی شده.هوووووم.حالا هرکاری هم کرده باشن به خودشون مربوطه.اون جورابه اونم لیوان قهوه است.آدم که نیستن! شیئ اند.خوش بحال اشیاء. . .