سلام.نمیدونم برگشتم یا نه.میخوام برگردم ولی سخت بنظر میاد...